26 May, 2024

آموزش امکانات میز

در این دسته بندی شما با امکانات سامانه میز از جمله نحوه ثبت کسب و کار در میز، نحوه گذاشت پست در میز، نحوه دریافت پین و وین و سایر امکانات را در این سامانه به شما آموزش می دهیم.