شرکت آریانا بازرگانی سیستم صبا

شرکت آریانا بازرگانی سیستم صبا از سال 1387 در زمینه بازرگانی، صادرات و واردات و سخت‌افزار فعالیت می‌کند. در حال حاضر آریانا فعالیت خود را در حوزه IT بر روی استارتاپ میز متمرکز کرده است و برنامه‌های جاری و آینده این سامانه را مدیریت و راهبری می‌کند.

تیم میز
تیم میز