میز برای ارائه بهتر خدمات به دسترسی لوکیشن شما احتیاج دارد ، در صورت تایید نکردن دسترسی لوکیشن همه اطلاعات بر اساس پیش فرض تهران ارائه میشود.دسترسی لوکیشن
ابزارک ها
دانلود
پین و وین
میز خبر
دور دور
پین پلازا
تنظیمات کاربری
ورود به میز